تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 11:56 | نویسنده : مجتبی پورعباسی

                          جزوه ها                          

عنوان ها به ترتیب پایه


                                            ریاضی ۱

ریاضی 1 انتشارات فکور       دفتر ریاضی 1


                                         آمار ومدلسازی

آمار و مدلسازی تالیف یعقوب نعمتی              جزوه آمار               دفتر آمار                      سوالات کنکور درس آمار                        


                                          ریاضی ۲

ریاضی 2 انتشارات گزینه دو                  ریاضی 2 انتشارات فکور         دفتر ریاضی 2


                                           هندسه ۱

جزوه هندسه 1                                   دفتر هندسه 1


                                            جبر و احتمال

جبر و احتمال انتشارات گزینه دو             دفتر جبر و احتمال         نکات مهم تستی و فرمول ها  

 حل تمرینات کتاب درسی


                                            هندسه ۲

هندسه دو انتشارات گزینه دو                 دفتر هندسه 2


                                             حسابان

حسابان تهیه شده خانه ریاضیات یزد    حسابان نشر فکور             دفتر حسابان   

   حل تمرینات کتاب    


                                          ریاضی ۳ تجربی

ریاضی 3تجربی  انتشارات فکور      دفتر ریاضی 3


                                           ریاضی ۳ انسانی

جزوه ریاضی